divendres, 12 d’agost del 2016

Colònies de gats controlades i protegides a Llavaneres

Als pobles i ciutats és habitual la presència de gats al carrer, i la bona convivència amb els veïns és fruit de la bona feina (sovint discreta i no visible) de persones encarregades de la gestió de les colònies de gats. Ara bé, tan o més important que el control d’aquestes colònies és el fet de vetllar per la seva cura i protecció

[Foto: E.P.]
A Sant Andreu de Llavaneres, veïns i visitants troben rètols informatius sobre la protecció de les colònies de gats de carrer i la corresponent sanció per qui les malmeti, per qui tregui el menjar als gats o els molesti, una bona pràctica divulgativa, pedagògica i un gran exemple a seguir i exportar a altres municipis.

[Foto: Aj. Llavaneres]
Garantir el bon estat de les colònies és una aposta per una població de gats urbans sans, a més, implica reconèixer els beneficis que té una colònia controlada: la salubritat, evitant la presència de rates a la zona, l'esterilització per mantenir una població estable de gats i benestar animal a partir d'una alimentació equilibrada i el control de malalties.

Actualment, ADALL (Assoc. d'Ajuda a la Defensa dels Animals de Llavaneres) és una de les associacions amb qui col·laborem i l'encarregada de gestionar. alimentar i controlar les colònies de gats de carrer a Sant Andreu de Llavaneres.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada