dimarts, 11 de juliol del 2017

Mataró aprova una nova Ordenança de tinença, protecció i control animal

Passeig, mínim 2 cop al dia
La nova Ordenança municipal de tinença, protecció i control animal de Mataró, presentada i aprovada inicialment per unanimitat al Ple de Juliol, estableix unes obligacions per als propietaris d'animals domèstics. El que més ha cridat l'atenció són les sancions, que poden arribar a 750 euros qui no netegi amb aigua l'orina dels gossos al carrer, o 1.500 euros qui no reculli els excrements. La nova normativa també preveu el fet de disposar d'un domicili adequat per poder tenir els animals i garantir-ne la seva salut i benestar, facilitar-los l'alimentació suficient, col·locar-los el microxip i inscriure'ls al registre censal. L'ordenança prohibeix deixar sols els gossos més de 12 hores seguides a casa, també  deixar-los més de 20 minuts estacionats al carrer. A més, prohibeix l’ús de productes com sofre o lleixiu per repel·lir les miccions en les façanes dels edificis i a les voreres.

Les principals novetats d'aquesta nova ordenança fan referència als següents aspectes:
- A casa: Disposar d’un espai amb ventilació, humitat, temperatura, llum i aixopluc adequats (es calcula un espaí mínim de 20 m² per cada animal de més de 25 kg), i no es poden deixar sols durant més de 12 hores. Es prohibeix des de les 21h fins a les 8h deixar-los en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts.
- Al passeig: Els gossos s'han de treure a passejar com a mínim 2 cops al dia i sempre lligats però mai amb collars que provoquen asfíxia al gos; amb corretges, fixes o flexibles, d’entre 1,5 i 2 metres, però es prohibeix l’ús de corretges extensibles per a gossos de més de 15 kg. L’orina s’haurà de diluir amb aigua i una persona pot portar fins a 4 gossos a passejar.
- Al cotxe: No poden estar més de 20 minuts a l’interior d’un vehicle estacionat i hauran d'estar a l'ombra, amb ventilació i la temperatura no podrà superar els 28 graus.
- Identificació: L'ordenança recorda l’obligatorietat de registrar els gossos, gats i fures al cens municipal. Abans d’incorporar-los al cens, cal que els animals tinguin implantat un microxip. 
- Convivència i civisme: Caldrà adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat sigui alterada pel comportament dels animals, tant si es troben a l’interior com a l’exterior de l’habitatge, i tant en horari diürn com nocturn. En cap cas es permet l’ús de productes com sofre o lleixiu per repel·lir les miccions en les façanes dels edificis i a les voreres.
- Colònies de gats: La nova ordenança recull que els gats ferals formen part de la fauna urbana, se’ls ha de respectar i mantenir en l’espai que ocupen. L’Ajuntament identificarà, a través de recursos propis o d’associacions protectores, les agrupacions de gats ferals no identificats i sense propietari conegut, amb la finalitat d'esterilitzar-los, de dur un control sanitari i retornar-los al mateix lloc (CER). En cap cas es pot utilitzar la colònia de gats ferals per dipositar o abandonar gats domèstics.
- Correcans:  L’Ajuntament podrà establir per al passeig, socialització, lliure circulació i esbarjo dels gossos, espais tancats o oberts per a gossos.
- Sancions: Les sancions van en funció del tipus d’infraccions: lleus, greus o molt greus. Les multes per infraccions lleus van dels 100 fins als 750 €; per les infraccions greus de 751 € fins als 1.500 €; i les molt greus arriben fins als 3.000 €.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada